Thiêu Nữ Ngủ Trưa

Thiếu Nữ Ngủ Trưa

 

Ngủ trưa gió giật chẳng gì còn

Bật hết yếm đào rõ dáng ngon

Lồ lộ đôi gò nhìn trắng nõn

Nhấp nhô một thửa ngắm xanh rờn

Phập phồng ngọn núi theo hơi thở

Mấp máy con khe để mắt dồn

Đâu dễ lúc nào trông cũng thấy

Thiên nhiên phú tặng đẹp mê hồn

 

Liêu Đình Bá