thơ Đường Với Đường Thơ

Thơ Đường Với Đường Thơ

 

Việt hóa thơ Đường tỏa ngát hương

Đường thi tao nhã khéo cân lường

Gieo vần lựa tứ trong như ngọc

Tìm ý chọn từ sáng tựa gương

Bảy chữ minh châu soi ánh nguyệt

Tám câu ngọc báu rạng vầng dương

Ngàn năm thi luật không nhòa bóng

Mãi thắm tình quê rạng tứ phương

 

Nguyễn Duy Trọng

 

Bài họa:

 

Thơ Đường Luật Việt Nam

 

Việt hóa muôn đời dậy sắc hương

Đường thi bác học khó đo lường

Sáng ngời ý nghĩa như viên ngọc

Bóng bẩy câu từ tựa tấm gương

Bát cú êm đềm soi bóng nguyệt

Thất ngôn rực rỡ tỏa hào dương

Hàn Thuyên đích thực người khai lối

Chấp bút lan truyền khắp bốn phương

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

Đinh Quang Vũ

Hữu ích

hay