Vườn Nhà Ẻm

Vườn Nhà Em

 

Hoa Diễm Mẫu Đơn đẹp bốn mùa

Hương mùi thoang thoảng lắm người ưa

Bông khoe thấy ló... bầy ong cợt

Cánh nở nhìn xem... lũ bướm đùa

Non bộ hai đồi nhô trắng bóng

Suối nguồn một lạch mọc xanh thưa

Mày râu thích thú ai mà chẳng...

Say đắm như đang bị bỏ bùa

 

Liêu Đình Bá