Tìm Của Lạ

Tìm Của Lạ

 

Gia đình hạnh phúc giữa thành đô

Trở chứng nhiều anh muốn kiếm bồ

Gạ gẫm buông lời thương nhớ đợi

Lân la tán tỉnh gắng công chờ

Người ưa mỏng mảnh nhìn không đói

Kẻ thích đẫy đà thấy đã no

Tình bốc lửa rồi ai chữa nổi

Từ xưa đã cháy sụp cơ đồ

 

Liêu Đình Bá