Đêm Nhạc Hội

Đêm Nhạc Hội

 

Thanh niên bảy chú mạng đi đời

Đêm nhạc chưa tàn đã trút hơi

Khát thịt mềm lòng sa cám dỗ

No tình rửng mỡ thích ăn chơi

Mở màn cơ bắp đùa vui nhộn

Biểu diễn thân hình nhảy lả lơi

Ma túy hiếu kỳ lâm phải nạn

Thương thay số phận sống đua đòi

 

Liêu Đình Bá

Đêm nhạc 16/9/2018 tại Hồ Tây Hà Nội