Chuyện Dốc Mồng

Chuyện Dốc Mông

 

Vững gối chân trèo thượng dốc mông

Đưa tay khám phá cảnh non bồng

Đam mê suối thẳm ưa nhìn mặt

Đắm đuối đồi cao muốn tỏ lòng

Duyên nợ lân la hai quả núi

Ân tình dan díu một dòng sông

Lửa yêu hừng hực đêm trời lạnh

Thổi cháy bùng lên sưởi ấm nồng

 

Liêu Đình Bá