Làm Như Người Lớn

Làm Như Người Lớn

 

Lứa tuổi học trò lắm mộng mơ

Làm như người lớn thật khù khờ

Men tình kiềm chế khôn ba bữa

Lửa ái buông xuôi dại một giờ

Sóng sánh cặp kè nơi quán trọ

Lả lơi gặp gỡ chốn đèn mờ

Sa chân vấp ngã khi lầm lỡ

Cha mẹ đau lòng tiếng lẳng lơ

 

Liêu Đình Bá

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','g8m8vqgm1pppompbqrgll43l14','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:02:21','/a565392/lam-nhu-nguoi-lon.html')