Nỗi Lo Nước Nhà

Nỗi Lo Nước Nhà

 

Hai miền một dãi bốn ba năm

Thống nhất non sông xứng đáng tầm

Cảnh tỉnh coi chừng quân nội gián

Canh phòng đối phó giặc ngoài xâm

Độc tôn bảo thủ còn vây hãm

Cao đạo biện minh giữ ghế làm

Bộ máy cồng kềnh dân gánh nặng

Nợ công chồng chất những sai lầm

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','a8c6g81utl3m6pm3s8l4ig77f7','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:02:49','/a565085/noi-lo-nuoc-nha.html')