Chịu chơi

Chịu Chơi

(Thay lời các lão ông YAMAHA)

 

Đừng nói là tui lão đó nghe

Bao nhiêu cô gái chực lăm le

Môi hồng mắt biếc da non nõn

Người ngọc thân ngà tóc đỏ hoe

Khóc lóc van lơn rồi thủ thỉ

Giận hờn cười cợt lại hăm he

Thôi thì thôi thế... từng em một

Lần lượt thử xem... có lặc lè

 

Phamthicucvang

 

Bài Họa:

 

Dưới Còn Nghe

 

Bảy lăm trên bảo dưới còn nghe

Nhảy ngựa đôi lần lưỡi cũng le

Trẻ thích dài dai người đỏ chóe

Già ưa mướt mượt tóc vàng hoe

Leo đèo  thả sức đời vui vẻ

Lội suối  tuyệt vời cảnh hẻ he

Đại bổ sâm nhung tăng thể lực

Mà không chịu nổi mặt xanh lè

 

Liêu Đình Bá

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','5g707qqofro75jgb2p6lk3n3o3','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:03:57','/a564813/chiu-choi.html')