Anh Gieo Em Gặt

Anh Gieo Em Gặt

 

Giống lúa theo thời đã đổi thay

Từ gieo đến gặt chín mươi ngày

Anh gieo em gặt chờ gì nữa

Tình cũng chín rồi em có hay

 

Liêu Đình Bá

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','vt9q3dud03qhhfvictad11qig2','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:00:47','/a564769/anh-gieo-em-gat.html')