Nỗi Lo

Nỗi Lo

 

Quê nhà hít thở khí trong lành

Bệnh tật con người cũng hết nhanh

Ngột ngạt đô thành thừa tuyệt xảo

Phồn hoa phố thị thiếu chân thành

Non sông sáng mắt thời binh lửa

Đất nước đau lòng buổi chiến tranh

Từng bước quân thù thôn tính cả

Nỗi lo chiếm đoạt giặc tung hoành

 

Liêu Đình Bá

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','0kok9k06rke3kjuuj19us8l135','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:03:45','/a564709/noi-lo-1.html')