Nỗi Niềm

Nỗi Niềm

 

Mấy chục năm rồi vẫn thiết tha

Còn nguyên kỷ niệm chẳng phai nhòa

Cung thương réo rắt đời dâu bể

Bến nhớ lao xao sóng hải hà

Ngõ trúc trăng treo nhiều dải gấm

Vườn hồng tuyết phủ mấy mùa hoa

Quê nhà mắt dõi người biền biệt

Khắc khoải tình ơi! bóng xế tà

 

Liêu Đình Bá

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','7ao5vvt1idc2cflc37onehgm83','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:00:35','/a564639/noi-niem-1.html')