Tỉnh Ngộ

Tỉnh Ngộ

Lợi danh gái đẹp khổ lăn kềnh

Từ bỏ con người chẳng bấp bênh

Trưa bước lẹ làng nhìn suối thẳm

Chiều đi chậm rãi ngắm khe ghềnh

Cầu cho trí hợp thời đông đúc

Mong được tâm hòa lúc vắng tênh

Thấy khách vào chùa đang tỉnh ngộ

Đời như biển cả sóng bồng bềnh

 

Liêu Đình Bá

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','p4fvl1cikf4r2qi3el6le0ami3','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:02:56','/a564440/tinh-ngo.html')