Chiều /xuân

Chiều Xuân

 

Chiều xuân ngã bóng vẫn chưa già

Em cứ ngại ngùng chẳng nói ra

Gởi ý đưa tình qua mắt ngọc

Trao duyên biểu cảm chạm tay ngà

Lỡ làng chỉ thắm nên dè dặt

Hụt hẫng tơ hồng phải thiết tha

Kết nghĩa Thành Tâm cùng cảnh ngộ

Gặp nhau thề nguyện mãi chung nhà

 

Liêu Đình Bá