Người Đối Cảnh

Người Đối Cảnh

 

Một vòng số mệnh mái đầu xanh

Nửa bước đường thôi đã hóa thành

Ngán ngẫm trần ai đời mỏng mảnh

Ngại ngùng thế tục phận mong manh

Càn khôn vạn kiếp còn đưa đẩy

Nhật nguyệt ngàn năm mãi vận hành

Mấy chốc thành xưa người đối cảnh

Chức quyền mỹ nữ chạy đua tranh

 

Liêu Đình Bá

Dưới đây là một số hình ảnh nghệ thuật của Thái Phiên

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','n98avlt7kbtsvd0ff47u3qq415','0','Guest','0','54.196.5.6','2018-08-16 19:02:45','/a564109/nguoi-doi-canh.html')