Tám Mươi Thượng Thọ

Tám Mươi Thượng Thọ

(Mừng thọ Trường Giang)

 

Tám chục năm qua quá nửa đời

Cây chiều bóng ngã sức dần vơi

Tâm hồn điềm tĩnh không buông thả

Kiến thức uyên thâm chẳng đổi dời

Khi ở dương trần tha thiết sống

Lúc về tây trúc thỏa thuê chơi

Phong ba bão táp còn bao nỗi

Mà vẫn hiên ngang giữa đất trời

 

Liêu Đình Bá