Vịnh Phường Hát Bội

Vịnh Phường Hát Bội

 

Lúc trẻ chăn trâu lớn lại sang

Bờ cờ ít chữ ngự ngai vàng

Ra roi quất gió xưng danh tướng

Đội mũ mang râu gọi lão quan

Bạo chúa Hôn Quân nhiều cá thể

Lâu la giặc cướp lũ bầy đàn

Lăng nhăng lố nhố theo hồi trống

Cởi áo ra rồi mới biết gian

 

Trường Giang

 

Họa:

Vịnh Phường Hát Bội

 

Chăn bò thuở nhỏ lớn giàu sang

Học ít nhiều may được ghế vàng

Ra trận xua tà xưng kiệt tướng

Tung đòn đuổi cướp gọi minh quan

Người trung thẳng cổ xem thường lũ

Đứa nịnh cong lưng xúm kết đàn

Vua chúa bầy tôi cùng lột mặt

Hết tuồng cởi bỏ biết ngay gian

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','gbpgejepam4tpb1b5nfl7gouq0','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:01:48','/a563550/vinh-phuong-hat-boi.html')