Chúc Mừng Thượng Thọ

Chúc Mừng Thượng Thọ

(Họa thơ Trường Giang)

 

Chúc mừng tám chục khỏe mần ri

Cuộc sống giàu sang chẳng thiếu gì

Ngon miệng nem công cùng Kỷ Tử

No lòng chả phụng vơí Linh Chi

Thất ngôn sâu rộng vần niêm luật

Bát cú dạn dày nghĩa vận thi

Thức dậy tình thơ trào cảm xúc

Già còn xướng họa cũng nhiều khi

 

Già còn xướng họa cũng nhiều khi

Yêu ghét đời thường chẳng bận chi

Chắp bút văn chương bay bướm chữ

Lập thân sự nghiệp khó khăn gì

Nhà thơ phong nhã khi đang ở

Thầy giáo tuyệt trần lúc đã đi

Để lại khu vườn ngôi biệt thự

Duyên phần số đỏ gặp cung phi

 

Duyên phần số đỏ gặp cung phi

Biết đủ là tiên chẳng ước gì

Tộc sử lưu danh người đỗ đạt

Tông gia khỏi tiếng kẻ mang chì

Ngửa nghiêng sông núi đành bao lúc

Thịnh vượng nước nhà được bấy khi

Xuống ngựa lên xe đâu thể mãi

Từng phen dâu bể mấy ai khì

 

Từng phen dâu bể mấy ai khì

Tạm trú dương trần lắm chuyện ghi

Kẻ đã ra đi lưu cõi thế

Người còn ở lại sợ âm ti

Khinh tài hại nước lo dời đổi

Trọng đức thương nòi ngại dịch di

Đếm bước thời gian nghe khắc khoải

Mà lòng nhớ mãi chuyện Từ Hy

 

Mà lòng nhớ mãi chuyện Từ Hy

Mẫu truyện ngai vàng chẳng thiếu chi

Tủ sách soi kinh bền tri thức

Cầm đài nấu sử vững tâm ti

Mười phần nghĩa cử nhìn gương mặt

Một tấc lòng thành đổ lệ mi

Khôn dại chung gò khi tử biệt

Mồ cao cỏ tốt phủ "xanh" rì

 

Liêu Đình Bá

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','b3ko4n6mpsdqg60c9gisg5bgt7','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:03:18','/a563471/chuc-mung-thuong-tho.html')