Tình Em

Tình Em

 

Quạnh quẽ mình ta chịu cảnh này

Khung trời ảm đạm phủ nhiều mây

Căn nhà vắng vẻ đà bao tháng

Mái lá đìu hiu đã mấy ngày

Xuôi ngược trăm bề lòng chẳng khỏa

Đi về một cõi dạ nào khuây

Đường khuya ngõ nhỏ chuông chùa vọng

Đánh thức tình em nỗi nhớ đầy

 

Liêu Đình Bá

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','jlafjsscbe370unmf77t1tgcv2','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:03:47','/a563317/tinh-em.html')