Về Hưu

Về Hưu

 

Bữa tiệc chia tay cảm thấy buồn

Hưu rồi quyến luyến những thân thương

Tình yêu đồng nghiệp qua năm tháng

Nghĩa bạn cơ quan trải bước đường

Não ruột người đi tâm mãi nhớ

Nao lòng kẻ ở dạ hoài mong

Tuy rằng đúng tuổi nhưng còn trẻ

Luật định em về cứ vấn vương

 

Liêu Đình Bá

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','6id6v0o3r4fj8gglnjqc2tke57','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:01:46','/a562906/ve-huu.html')