Biển Chiều

Biển Chiều

 

Nửa đời phiêu bạt nỗi buồn dâng

Trời ngã về tây bạn mất dần

Dìu dặt ve than tình lạc lõng

Vội vàng nhạn trách cảnh đơn thân

Người râu muối rải pha đen bạc

Kẻ tóc sương giăng phủ trắng ngần

Bãi biển chiều nay dồn dập sóng

Chôn vùi kỷ niệm tiếng lòng ngân

 

Liêu Đình Bá