Say - Chõng

Say - Chõng

 

Gái đẹp anh nào chẳng đắm say

Dân thường vua chúa thảy mê say

Mỹ nhân nhập cuộc đâu chê chõng

Quân tử sa vào cũng phải say

Nước mất bao triều vì mãi chõng

Nhà tan bấy cảnh bởi luôn say

Đại gia nằm nệm không ưa chõng

Ân ái lại càng bội bội say

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','l1tkbqkntauafgha96v64a5sv5','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:01:34','/a561481/say-chong.html')