Phụ Nữ Việt Nam

Phụ Nữ Việt Nam

 

Ai ban chức phận khổ đàn bà

Nối dõi tông đường của chúng ta

Xã hội ngày nay luôn kính trọng

Nợ duyên tổ ấm sống chan hòa

Thương yêu gắn bó tình chung thủy

Mãi miết đa mang nghĩa đậm đà

Đức hạnh dâu hiền con hiếu thảo

Dựng xây hạnh phúc nước non nhà

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','moc6bld1i0kjrdejvtq6ugu7p0','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:03:00','/a561355/phu-nu-viet-nam-1.html')