Đền Hùng Tháng Ba

Đền Hùng Tháng Ba

 

Giỗ tổ Hùng Vương cứu giống nòi

Quân thù cướp đảo chiếm trùng khơi

Cộng đồng Lạc Việt về nguồn cội

Con cháu Rồng Tiên thượng đỉnh đồi

Pho sử bốn ngàn năm dựng nước

Tích xưa trăm bọc trứng sinh sôi

Dâng hương lễ vật cầu hưng thịnh

Nguyện chống xâm lăng giữ đất trời

 

Liêu Đình Bá