Đền Hùng Tháng Ba

Đền Hùng Tháng Ba

 

Giỗ tổ Hùng Vương cứu giống nòi

Quân thù cướp đảo chiếm trùng khơi

Cộng đồng Lạc Việt về nguồn cội

Con cháu Rồng Tiên thượng đỉnh đồi

Pho sử bốn ngàn năm dựng nước

Tích xưa trăm bọc trứng sinh sôi

Dâng hương lễ vật cầu hưng thịnh

Nguyện chống xâm lăng giữ đất trời

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','ddck0ug7s7ha5gcaqduintvpv3','0','Guest','0','54.196.5.6','2018-08-16 18:59:21','/a560606/den-hung-thang-ba.html')