Cảnh Nghèo

Cảnh Nghèo

 

Mùa đông giá rét mỗi khi về

Đói rách trần truồng lạnh tái tê

Cam chịu bão giông luôn ủ rũ

Dãi dầu mưa nắng mãi lê thê

Người già lếch thếch nhìn cơ cực

Trẻ nhỏ leo nheo thấy não nề

Số phận bần hàn mong giúp đỡ

Lều tranh dột nát trống muôn bề

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','ab8qp50t7u40a4qk1fm074mco4','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:02:25','/a560559/canh-ngheo.html')