Cảnh Nghèo

Cảnh Nghèo

 

Mùa đông giá rét mỗi khi về

Đói rách trần truồng lạnh tái tê

Cam chịu bão giông luôn ủ rũ

Dãi dầu mưa nắng mãi lê thê

Người già lếch thếch nhìn cơ cực

Trẻ nhỏ leo nheo thấy não nề

Số phận bần hàn mong giúp đỡ

Lều tranh dột nát trống muôn bề

 

Liêu Đình Bá