Anh thủng Thỉnh Của Em

Anh Thủng Thỉnh Của Em

 

Cũng tại nôn nao sợ ế chồng

Anh thì thủng thỉnh sáo sang sông

Con chim tiết hạnh đành lìa tổ

Cánh nhạn kiêu sa bị nhốt lồng

Trọn kiếp giày vò duyên phận bạc

Nửa đời tìm kiếm mảnh tình không

Khung trời mờ mịt mây đen kéo

Phủ xuống từng đêm trận bão lòng

 

Liêu Đình Bá