Vườn Thơ

Vườn Thơ

 

Xướng họa gieo vần kết nối duyên

Vườn thơ trải rộng khắp ba miền

Thuyền danh chẳng bến đừng thô thiển

Biển lợi không bờ chớ đảo điên

Nâng bút thi đàn trao ý thiện

Ngâm câu Đường luật trút tâm phiền

Tình tiền mỹ nữ sinh nhiều chuyện

Dục vọng xô bồ ngã ngửa nghiêng

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','hl75fo4tctipt07m1is8445qm1','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:01:36','/a560303/vuon-tho.html')