Còn Nặng Nợ

Còn Nặng Nợ

(Thơ vui)

 

Cụ Thái tu hành ở tại gia

Đọc kinh tụng niệm Phật Di Đà

Dùi kia nhịp tối năm ba lượt

Mõ nọ khua ngày sáu bảy pha

Ngoài ngõ rập rình chừng bốn ả

Trong sân lấp ló độ dăm bà

Vào chùa khấn nguyện may siêu thoát

Số kiếp e còn nặng nợ hoa

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','m17e5a91mngrhrkl882rougqm1','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:01:51','/a560180/con-nang-no.html')