Thương Tiếc Công Ơn

Thương Tiếc Công Ơn

 

Giã biệt dương trần xuống cõi âm

Lưu danh sử tộc sánh ngang tầm

Cả đời dạy trẻ rèn nhân đức

Trọn kiếp học già trọng chữ tâm

Thầy giáo kiến văn nguồn bất tận

Nhà thơ từ ngữ nghĩa uyên thâm

Sao đành bỏ Cánh Hoa Vườn* đẹp

Bạn thắp hương đưa lệ khó cầm

 

* Câu lạc bộ thơ Cánh Hoa Vườn

 

Liêu Đình Bá