Giấc Mơ

Giấc Mơ

 

Sưởi nắng đường tơ đã xế chiều

Cho lòng thắm lại những thời yêu

Ấm nồng chăn gối tình đơn điệu

Lạnh lẽo khuê phòng cảnh trớ trêu

Sương gió chôn vùi đau phận liễu

Bão giông khỏa lấp cực thân kiều

Khơi dòng kỷ niệm nào ai hiểu

Ước nguyện ngày sau vẹn đủ điều

 

Liêu Đình Bá