Đợi Chờ Anh

Đêm Buồn

 

Bên lầu vắng lặng mãi buồn trông

Đợi bóng người xa nhạt má hồng

Chén rượu kề môi chua chát vị

Hoa quỳnh nở rộ ngậm ngùi bông

Mơ màng giấc điệp vì sao lịm

Lạnh lẽo phòng khuê bóng nguyệt lồng

Góc biển chân trời sao chẳng lại

Đêm nằm thổn thức cứ hoài mong

 

Nguyễn Như

 

Bài Họa:

 

Đợi Chờ Anh

 

Thao thức đêm buồn dạ ngóng trông

Dở dang trót lỡ tuổi xuân hồng

Yêu thương thuở ấy choàng khăn lụa

Sánh bước năm nào mặc áo bông

Dẫu biết tơ duyên tình cá chậu

Dù cho số phận cảnh chim lồng

Bờ môi đỏ mọng giờ phai sắc

Vẫn đợi anh về mãi nhớ mong

 

Liêu Đình Bá