Kết Bạn

Kết Bạn

 

Kết bạn lời yêu tựa biển hồ

Thân bằng gặp gỡ chỉ vì thơ

Giao lưu lục bát niềm rung cảm

Xướng họa Đường thi nỗi đợi chờ

Hải đảo cầu mong về một bến

Giang sơn khát vọng nối đôi bờ

Tình thương nảy nở qua trang mạng

Thú chẳng gì hơn chớ hững hờ

 

Liêu Đình Bá