Bạn Và Ta

Bạn Và Ta

 

Bắt Tổng Thống vào tù

Luật Hàn Quốc không trừ

Còn ta Tổng và Phủ 

Chẳng dính túi đồng xu

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','46l0c2cj707rj30kevenpvg673','0','Guest','0','54.196.5.6','2018-08-16 19:00:12','/a522690/ban-va-ta.html')