Tình Qua Mạng Ảo

Tình Qua Mạng Ảo

 

Tình đời chẳng có được bền lâu

Cũng muốn trao thơ bắc nhịp cầu

Đêm ngắn chong đèn tìm vận chữ

Ngày dài lật sách chọn từ câu

Lỡ  làng mối chỉ mang niềm nhớ

Hụt hẫng đường tơ gánh nỗi sầu

Mặt mũi nhìn nhau qua mạng ảo

Thật người gia cảnh biết gì đâu!

 

Liêu Đình Bá