Tình Tây Nguyên

Tình Tây Nguyên

 

Tây Nguyên núi thẳm giọt sương mờ

Mây khói la đà lượn vẩn vơ

Cánh nhạn chao nghiêng vào bến mộng

Con đò trôi dạt đến sông mơ

Ngàn câu tâm sự lòng thanh thản

"Một cõi đi về" dạ ngẩn ngơ

Dẫu đã xa rồi nhưng nhớ mãi 

Buồn rơi lã chã ướt đôi bờ

 

Liêu Đình Bá