Dòng Sông Chảy Ngược

Dòng Sông Chảy Ngược

 

Đắk Bla dòng chảy ngược bao đời 

Từ thuở sơ khai mãi lở bồi

Chim đậu đất lành xây tổ mới

Người nhờ nước ngọt dựng cơ ngơi

Hòa bình lập lại đang thay đổi

Cuộc chiến vừa qua đã phục hồi

Quê cũ ai tìm xin chớ đợi

Bởi giờ tôi chẳng thể về xuôi

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','a005cn08qn4qma6tcrvlqth6v4','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:03:31','/a453275/dong-song-chay-nguoc.html')