Chó Trung Thành

Chó Trung Thành

(Năm Tuất nói chuyện chó)

 

Trọn kiếp trung thành với Đại Vương

Ngờ đâu lũ trộm cướp như thường

Cắn càn giữ chủ... mong ăn thịt

Sủa bậy canh chừng ... chực gặm xương

Nương cậy nhà vua tai nạn khỏi

Chở che bạo chúa họa khôn lường

Buồn thay số phận mày "đồ chó"

Bộ não ngu đần thật đáng thương

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','ss6n54i6jaqllvapd0rm72ogd4','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:02:23','/a440553/cho-trung-thanh.html')