Gừng Già Càng Cay

Gừng Già Càng Cay

(Thơ vui)

 

 

Tuổi cao chưa hẳn đã là già

Hưu trí tinh thần thỏa mái ra

Buổi sáng "leo đèo" gân cứng dẻo

Ban đêm "lội suối" mắt không lòa

Rượu - trà nâng cốc người minh mẫn

Thơ - phú giao lưu bút chẳng tà

Bạn cũ tình xưa mong hội ngộ

Vợ cười coi bộ nhớ bồ xa

 

Liêu Đình Bá

 

Bài họa 

 

VẪN CHƯA GIÀ 

 

Tuổi lớn nào ai dám gọi già

Tâm hồn tỏa sáng sức trào ra

Sáng lên Bờ lốc tay còn vững

Trưa ngắm giai nhân mắt chẳng lòa

Trà tửu giao hòa khi nắng sớm

Phú thơ đàm đạo lúc chiều tà

Non tiên nhẹ gót say màu nhớ

Nghĩa bạn không nhòa dẫu cách xa.

Liêu Đình Tự

 

 

 

 

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','g5jsme861j4mi3fbd9rud1b8o5','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:04:01','/a420880/gung-gia-cang-cay.html')