Quà Tết

Món Quà

 

Món quà tết đến tặng người thân

Chỉ biếu tiền không phải lúc cần

Bạch Truật, Nhân Sâm nâng khí lực

Nhân Trần, Bạch Thược giải xơ gan

Thung Dung, Thục Địa tăng cường thận

Nhãn Nhục, Xương Bồ bổ ích tâm

Kha Tử, Ô Mai trừ tắt tiếng

Ngậm vào chữa  khỏi nói - ho khan

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','1ijghlc7uv0ra9ft8oonk5f0f1','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:01:02','/a407434/qua-tet.html')