Xa Cách

Xa Cách

 

Tiết chuyển xuân rồi em biết không?

Hoa mai nụ hé tỏa thơm nồng

Người nơi thủy tận ngày trông ngóng

Kẻ ở giang đầu tối đợi mong

Thuở đó chúng mình chung chí hướng

Giờ đây mỗi đứa rối tơ lòng

Vì đâu biển hẹn dâng trào sóng

Dẫu chỉ tình nhân chẳng vợ chồng

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','49o1uq39projq8i2qdmbkbrea7','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:00:38','/a401486/xa-cach.html')