Nỗi Lòng

Nỗi Lòng

(Tung hoành trực khoán, bát vĩ vần ong)

 

Ta giờ khắc khoải mỏi mòn trông

Nhớ dáng hình ai thổn thức lòng

Người lạnh lùng sao đời phận mỏng

Xa vời lặng lẽ kiếp long đong

Cách ngăn mấy bận tình đơn bóng

Núi chắn bao năm chẳng mặn nồng

Sông lở bến đò xưa biến động

NGƯỜI XA, XA LẮM NHỚ TA KHÔNG?

 

Liêu Đình Bá

(Hai câu thơ: Ta nhớ người xa cách núi sông 

                       Người xa, xa lắm nhớ ta không

Lấy từ bài "Nhớ bạn phương trời" của nhà thơ Tú Xương)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','tp4g9tpjc774o0qk8teuk61sq5','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:03:54','/a389288/noi-long.html')