Đất Nướci Hưng Vong

Đất Nước Hưng Vong

 

Bao lần lật đổ đổi thay vua

Đất nước hưng vong sử liệu xưa

Thịnh trị yết triều vạn vạn tuế

Suy tàn trao ấn muôn muôn chưa?

Lòng dân oán ghét quan tham nhũng

Ý chúa truyền ngôi con kế thừa

Biển đảo quân thù đang chiếm đóng

Gian thần đấu đá kẻ làm mưa

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','690snif3jja1g4da0boj5khji4','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:02:58','/a360111/trieu-dai-hung-vong.html')