Mỹ Nhân

MỸ NHÂN

(Họa thơ Đắc Công)

Mỹ nhân kế hiểm họa khôn lường

Quốc sử lưu truyền những tấm gương

Xưa mặc yếm đào xiêu chúa thượng

Nay khoe váy ngắn ngã quan trường

Cặp đùi con hạc nhìn bao ả

Đôi mắt bồ câu ngắm mấy nương

Đất nước chìm sâu triều đại đổ

Từng phen dâu bể nghĩ cho tường.

 

Liêu Đình Bá