Một Thời

Một Thời

(Thơ vui)

 

Một thời tuổi trẻ mạnh như voi

Ngọ nguậy là lên quá khứ rồi

Thuở trước khi vui đà sánh cặp

Bây giờ lúc muốn chịu đơn côi

Quên đi dĩ vãng làm chi phối

Nhớ lại xa xăm ước phục hồi

Bái dốc qua đèo leo chẳng nổi

Tăng liều Minh Mạng đứng nhìn thôi

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','9sbrhs3ecd675kqqbe2oi620s5','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:01:05','/a311118/mot-thoi.html')