Sáo Vội Sang Sông

Sáo Vội Sang Sông

 

Em là cô gái đất Gò Công

Nào biết ngờ đâu đã lấy chồng

Sức mỏng đường dài đi đến muộn

Đò đầy bến rộng trở về không

Mơ tình cuối nẻo chừng muôn bước

Mộng ái xa xăm vẫn một lòng

Sáo vội sang sông còn để lại

Đêm buồn nỗi nhớ thắng ngày mong

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','jf9u2vtprf60virmo14j1m9h64','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:03:20','/a310927/sao-voi-sang-song.html')