Tàu Xâm Lược Từng Bước

Tàu Xâm Lược Từng Bước

(Vần trắc)

 

Giấc mộng xâm lăng theo chiến lược

Dựng xây bồi đắp đảo làm được

Biên cương lấn chiếm bấy lâu nay

Lãnh hải tranh giành đà tính trước

Cầu cảng quốc phòng chuẩn bị ngay

Sân bay chuyên nghiệp chờ khi cướp

Luyện rèn quân chủng súng trong tay

Bành trướng miệng mồm hay nói ngược

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

Bài Họa:

 

 

MẶT THẬT

(Vần trắc)

 

Từ xưa ôm ấp mộng xâm lược

Tham vọng truyền nhau muốn chiếm được

Tướng mạnh binh hùng nấp phía sau

Lời hay ý đẹp tuôn đằng trước

Nói cười thơn thớt lũ gian manh

Bắt giết thản nhiên quân trộm cướp

“Mười sáu chữ vàng” vẫn hát ca

Chỉ xuôi nhưng lại chuyên đi ngược!

 

Lê Trường Hưởng

 

 

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa

MẶT THẬT

(Vần trắc)

 

Từ xưa ôm ấp mộng xâm lược

Tham vọng truyền nhau muốn chiếm được

Tướng mạnh binh hùng nấp phía sau

Lời hay ý đẹp tuôn đằng trước

Nói cười thơn thớt lũ gian manh

Bắt giết thản nhiên quân trộm cướp

“Mười sáu chữ vàng” vẫn hát ca

Chỉ xuôi nhưng lại chuyên đi ngược!

 

Lê Trường Hưởng

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','sjmhovf4su4bar22jn0a5g9s26','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:02:27','/a310678/tau-xam-luoc-tung-buoc.html')