Chuyển Mùa

Chuyển Mùa

 

Thời tiết chuyển mùa đã lập đông

Trời se giá lạnh mãi xoay vòng

Sương sa trải ướp nơi làn tóc

Tuyết phủ bao trùm khắp khoảng không

Cội trúc nào thay màu đậm nhạt

Cây tùng chẳng đổi nét sâu nông

Năm cùng tháng hết qua nhanh chóng

Tết đến người thêm tuổi chất chồng

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','j4k0c1iph9iqbd1ti7t92oq1v6','0','Guest','0','54.196.5.6','2018-08-16 18:59:55','/a310362/chuyen-mua-1.html')