Rươu

Rượu

 

Rượu uống vừa thôi để giải sầu

Chuyện buồn trút bỏ nỗi niềm đau

Bình chân lúc tỉnh không dàn mặt

Hung tợn khi say dám đối đầu

Hậu quả khó lường anh quá chén

Tác nhân gây hại bạn vơi bầu

Bao nhiêu bí mật nào che giấu

Nhân cách con người nhấn vực sâu

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

Bài họa 

 

ĐIỀU KHÓ TRÁNH

 

Người ta mượn rượu để tiêu sầu

Giải thoát muộn phiền những khổ đau

Nhập tiệc nghĩa tình cùng đổi ẩm

Sòng tan sắc khí lại đương đầu

Hành hung xuất hiện khi tàn cuộc

Bạo lực xảy ra lúc cạn bầu 

Trở mặt quay lưng điều khó tránh

Thân bằng rạn nức luống chìm sâu.

 

Liêu Đình Tự

 

Bài Họa:

 

 

ÔI RƯỢU!

 

Uống nhiều Rượu sẽ chuốc thêm sầu!

Quá chén gây ra những nỗi đau

Nổi nóng hạ tay người…toạc mặt

Lên cơn thượng cẳng kẻ…bươu đầu

Bình đầy càng thấy vơi tình nghĩa

Chén cạn lại trôi hết bạn bầu

Mọi việc trên đời đều bỏ bễ

Gia tài đem quẳng xuống sông sâu!


Lê Trường Hưởng

 

Xóa

 

 

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa

ÔI RƯỢU!

 

Uống nhiều Rượu sẽ chuốc thêm sầu!

Quá chén gây ra những nỗi đau

Nổi nóng hạ tay người…toạc mặt

Lên cơn thượng cẳng kẻ…bươu đầu

Bình đầy càng thấy vơi tình nghĩa

Chén cạn lại trôi hết bạn bầu

Mọi việc trên đời đều bỏ bễ

Gia tài đem quẳng xuống sông sâu!


Lê Trường Hưởng

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','k34n3no5cojh4quqbps0lvtku4','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:02:53','/a310218/ruou.html')