Bệnh Quấy Rầy

Bệnh Quấy Rầy

 

Tuổi có bao nhiêu bệnh quấy rầy

Nhâm Thìn sáu sáu ngẫm thời nay

Bắt đầu già cỗi sao đành chịu

Báo hại cụ non cũng gánh đầy

Chợ Rẫy chưa đi nghe Bác giỏi

Viện tim đã đến gặp Thầy hay

Mạch vành thủ phạm gây tai biến

Chẩn đoán siêu âm Thất chẳng dày

 

Liêu Đình Bá