Bệnh Quấy Rầy

Bệnh Quấy Rầy

 

Tuổi có bao nhiêu bệnh quấy rầy

Nhâm Thìn sáu sáu ngẫm thời nay

Bắt đầu già cỗi sao đành chịu

Báo hại cụ non cũng gánh đầy

Chợ Rẫy chưa đi nghe Bác giỏi

Viện tim đã đến gặp Thầy hay

Mạch vành thủ phạm gây tai biến

Chẩn đoán siêu âm Thất chẳng dày

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','g01junjbsrj9u8iheujramfb55','0','Guest','0','54.196.5.6','2018-08-16 18:59:39','/a310090/benh-quay-ray.html')