Mừng Thọ

Mừng Thọ

(Thầy Trần Bửu Lâm)

 

Tuổi đời thượng đỉnh tám mươi lăm

Ngọ nguậy Đường thi chẳng muốn nằm

Xướng họa thất ngôn năm mấy tập

Giao lưu lục bát tháng đôi lần

Hội người giáo chức luôn thương mến

Hưu trí việc phường vẫn gắng chăm

Danh giá bậc thầy vang khắp chốn

Khiêm nhường đức độ chính từ tâm

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

 

 

 

 

Bài Họa:

 

 

MỪNG THỌ

Thầy Trần Bửu Lâm 
( Họa hoán vận )

Thượng thọ tuổi Thầy đã tám lăm

Tinh thần thể xác mạnh không nằm

Việc Phường Hưu trí sao đầy đủ

Chuyện Hội Giáo nhà thật gắng chăm


Sáng tác Thơ Văn đâu kể lúc

Giao lưu bè bạn cũng nhiều lần

Đức cao vọng trọng người tôn quý

Nắng tắt trăng lu vẫn sáng tâm

Lê Trường Hưởng

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn thi huynh Trường Hưởng họa nhanh mà hay. Bài lục bát Phạm Sĩ Quý bên trang bác Sỹ rất hay bút lực huynh vẫn như ngày nào. Cảm ơn huynh nhiều. Chào thân mến

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa

MỪNG THỌ

Thầy Trần Bửu Lâm 
( Họa hoán vận )

Thượng thọ tuổi Thầy đã tám lăm

Tinh thần thể xác mạnh không nằm

Việc Phường Hưu trí sao đầy đủ

Chuyện Hội Giáo nhà thật gắng chăm


Sáng tác Thơ Văn đâu kể lúc

Giao lưu bè bạn cũng nhiều lần

Đức cao vọng trọng người tôn quý

Nắng tắt trăng lu vẫn sáng tâm

Lê Trường Hưởng